Jarka Sulková

Adventní čas

I v letošním roce jsme už dozpívali písně jara, léta i podzimu a začínáme svůj hlas ladit na čas zimní, který má pro většinu z nás už od dětství podmanivou, jiskřivě temnou tóninu. Vše v přírodě odpočívá, bilancuje rok uplynulý a do příštího vkládá novou naději. My dospělí jsme se už mnohokráte přesvědčili, že zázraky se bez osobního přičinění ani ve vánoční čas nedějí. Zdá se, že už od jara všichni zahálíme, proto musíme každoročně před svátky klidu cílovou rovinkou adventu zběsilou rychlostí probíhat. Nemáme dostatek času na zklidnění, jak nám okolní příroda moudře radí, my si jdeme hazardní hru se svým fyzickým a duševním zdravím i při nákupech dárků rozehrát. I v zaměstnání elektřina vzduchem létá, doháníme velikášské plány, dodáváme do jejich puzzle střípky nedodělků i za minulé roky, které měly být hotové nejpozději (!) v polovině letošního léta. Lamentujeme na krátké dny, na nedostatek času, na nedostatek světla. Když rodina se po úprku u společného slavnostního stolu posadí, aby zhltla zasloužený pokrm štědrovečerní, není divu, že se mnozí ve svém domě sami k sobě a ke všem kolem jako cizinci chovají. Neznáme sebe sama, natož pak druhé, život nám mezi prsty jako voda protéká. Nemáme čas pro materiálno vnímat a poznat duševno své ani nám nejbližšího člověka. K čemu jsou nám splněné plány, které už zítra svůj význam i platnost pozbydou? Co přinesou nám veledary, které jepičí život vždycky měly i v době současné mají, oproti času, který má možnost (nejenom) malé dítě trávit v klidu se svým tátou a maminou? Čas života člověku vyměřený bychom měli chápat jako největší dar. Je smutné hledět na uspěchaného pošetilce, který se jeho krás pro malicherné nicotnosti dobrovolně vzdal... A moje rada? Zastav se, člověče, na malou chvilku a rozmysli si, zda to či ono je natolik důležité, aby ses za tím bezhlavě hnal. Využij naplno dny adventní, ukliď si v hlavě chaotický nános, zklidni se, nalaď se vnitřně na melodii Vánoc. Věnuj všem to, cos sobě i svým blízkým doposud slepě odpíral - svoji nejenom fyzickou přítomnost, pozornost, vnímavost, péči, radost a lidskou lásku - a věř mi, že tak vzácný osobní dárek bys ani za miliony peněz v žádném obchodě nesehnal. Nedovol sobě a nikomu ze svých blízkých, aby si ve tvé přítomnosti, byť doma, jako nepochopený cizinec připadal.