Jarka Sulková - Náhled a postoj

14.kapitola

Vystudovali jste? Prošli jste si tu i onu vysokou školu? Dotáhli jste své snažení až k titulu? Jste schopni si uvědomit, kdo všechno vám tuto šanci dal? Od koho máte dar bystřejší mysli? Kdo i za vás a pro vás denně ulice čistí? Kdo i pro vás šije boty, šaty a peče chléb? Nehlodá vám vaší myslí studiem unavenou zbytečného a falešného ega červ? Zapomeňte, prosím, na přehlížení shůry těch, kteří v nižších patrech své vzdělání ukončili. Nebýt jich a jejich práce každodenní, i vy byste svoje šance na pohodlí při studiu ztratili. Vy sami byste se museli začít kolem úklidu ulic otáčet, naučit se šít si svoje šaty a boty a z obilí vlastnoručně vypěstovaného po semletí péci chléb. Zamýšleli jste se někdy nad tím, kolik existuje různých pracovních profesí? Kolika se člověk zaobíral, zaobírá a snad bude mít šanci se zaobírat řemesly i v době budoucí? Jak je člověk na člověka i v této době pevně poutaný? Jak je bez propojení se se společností titul člověka zcela bezcenný? Jak si poutník v osamění umí rychle přiznat, že to a ani toto neumí? Ani Robinson Crusoe se necítil skvěle, a to byl jeho ostrov téměř plodný ráj. Co kdyby sis, člověče, i ty svojí nedokonalost a neschopnost přežívat bez rukou mnohých bezejmenných více uvědomoval? Víš, čím kdo z lidí, kteří ulicí kráčí, a kolika mincemi na tvá studia přispíval? Kdo všechno pod kotel i s tvojí krmí svoje polínka přikládal? Ještě stále jsi přesvědčený, že titul coby hlavní meta tvého studia je jenom a pouze tvoje zásluha? Že nad tebe široko daleko není a nevadí, žes člověk líný, protože tvá snaha a školní diskutabilní pracovitost už vrcholu dosáhla? Je mi líto všech životních snílků, ale jejich svět iluzí opečovávat nebudu. Mnozí mohou mít pocit, že jsem člověk drzý, ale já na svoji omluvu mohu dodat pouze to, že jako vždy jde i tentokráte o můj úhel pohledu. K čemu sedí ve vedení za stolem člověk líný, rozpínavý s kdovíjak rozvětveným titulem, když svoji roli moudrého a schopného šéfa nezvládá? Člověk, ve kterém bují despekt vůči ostatnímu lidstvu už odmlada? A tak rychle zpátky na začátek. Jsem vážně ráda za všechny, kterým zdárně dokončit studia se povedlo a zároveň je za nás všechny prosím - nastavte si i do budoucna v oblasti pracovní zcela jasné pravidlo. Při hodnocení schopností a kvality odvedené práce všech kolem sebe se především na výsledky vlastního snažení dívejte. Lidé budou mít důvod si vás vážit a i vám, a tentokráte plným právem, na vašem poli pracovní kariéry lán bohatých klasů vykvete a v zrno bez zbytečných plev na tomto světě uzraje. Věřte mi, že i vám se velice brzy realita běžného plodného pracovního dne pod vzdělanou kůži zaryje.