Jarka Sulková - Náhled a postoj

Závěr

Vše, co vám čtenářům písemnou formou předkládám, jsou mé postřehy z každodenních situací, které nejenom já prožívám. To, co mé řádky ve vás budí, jsou vaše lidské vlastnosti. Vy sami si uvědomte, kolikrát vás moje texty rozesmály svojí údajnou naivitou, sdílností bez vypočítavosti. Kolikrát jste nebyli schopní zvláštní slovosled a v něm nit myšlenek zachytit. Kvůli kterým pasážím jste byli ochotní se i rozdurdit. Jak často jste ve své mysli s textem (nebo se mnou) polemiku až do absurdit rozvedli. Kolikrát jste měli pocit, že vás texty knihy podvedly, že byste myšlenku mnohem lépe a výstižněji vyjádřili vy. Já pouze budím, co ve vás dříme. Vy sami si složte své osobnosti obrázek. Všem jsem dala jasný návod, jak se rychle a snadno dobrat k cíli prostřednictvím jednoduchých otázek. Některé zůstávají celý život otevřené a nemají jedinou jasnou odpověď. Je opravdu celý napsaný text naivní, nebo dává šanci na vícerozměrný, až neúnosně tíživý životní náhled? Jenom na vás leží odpovědnost za každou vaši odpověď. Vy jste vy a mně nepřísluší vnucovat vám pro vás cizí svět. Jen vy sami se rozhodnete, které vlastnosti v sobě příště raději vědomě potlačíte a které naopak by bylo vhodné a prospěšné do větší aktivity vybízet. Vy rozhodujete, na čem chcete stavět své zdravé ego a kde je třeba začít rychle vlastní smetí uklízet. Vy sami svým chováním určujete, co nyní i v budoucnu svým konáním světu přinesete a na co máte plné právo, aby vám poskytl tento svět.