Jarka Sulková

Novoroční přání

Do nadcházejících dnů roku 2022 nám všem přeji, aby se od lží, falše a přetvářky očistily všechny mezilidské vztahy. Aby se do nich ve zvýšené koncentraci vzájemná úcta ruku v ruce s respektem, tolerancí a empatií vrátila. Aby neměl člověk nutkavou potřebu jenom proto, že podvádí sám sebe, podvádět přítele i svého partnera. Aby se i touto cestou uklidnil zbytečnými šarvátkami a rozmíškami v mnoha rodinách rozbouřený a rozjitřený běžný život a přes něj a skrze něj zbytečně emočně rozháraný celý svět. Přeji nám všem, aby přestal bezdůvodně soused na souseda s despektem spatra pohlížet a se závistí a zlobou v oku o nic netušícím do okolí lži trousit, pomluvy roznášet. Aby pravdomluvnost a slušné chování snáze vyhrávaly svůj každodenní souboj se lží a přetvářkou, které nás jako lepkavý a svíravý obal všechny obklopují a ochotně nám denně chodí nevhodná a nebezpečná řešení i těch nejvzácnějších, nejniternějších a nejužších mezilidských vazeb nabízet.