Jarka Sulková - Vzestupy či pády

Úvod

Mám ráda životní harmonii a vím, že verše umí lidi zklidňovat. Pokusím se tedy rady a otázky, co mají vést k zamyšlení, neuměle zveršovat. Věřte mi, že nemám zájem jejich čtenáře rozčílit. Chci jen v našich mozcích pohodlných usazeniny rozvířit. Chci nabídnout tomu, co žije v mnohých z nás pod povrchem, aby se probudil a znovu nalezl dávno nepoužívaný dar. Aby si věnoval dostatek času na zamyšlení, zda opravdu o to, jak jeho život nyní plyne, ve skrytu duše stál. Mnohdy jenom jedna věta umí vnitřního spáče probudit. Taková, co přimrazí nás a zároveň přinutí nad její hloubkou se zamyslit. Chtěla bych oslovit mnoho spáčů, a proto sázím na širší text. Pokouším se věty i do souvětí krkolomných sestavené do svého textu vplést. Otevírat tím náměty k zamyšlení, do zdánlivě nesourodých celků je seskládat. Otevírat lidem bránu k tolik potřebnému času, pomoct jim najít klíče k harmonii, zamknout schody k chaosu, dát sobě šanci budovat si přes sebe sama pochopení vnitřní klid a vlastní řád. Naučit se nejen sám sebe, ale i druhé s citem poznávat. Naučit se toleranci, mít nejen sám sebe, ale i druhé rád.