Jarka Sulková - Záře a temnoty

Závěr

A co nám všem, naplno prožívajícím a přežívajícím své osobní vzestupy (č)i pády, na cestu tunelem zářným a zároveň i temným popřeji? Sílu morální a velkou dávku odvahy při překonávání své vlastní hory ega, která nás k novým a novým selháním navádí. Abychom se nebáli přiznat si své vlastní chyby v jednání, z nich plynoucí životní nezdary i se všemi nám dosud známými dopady. Děkuji všem odvážným, kteří se se svými příběhy za mnou vydali a skrze ně i mně, jak posvítit si včas na svoje vlastní nedostatky a odstranit si z očí těžké klapky, ukazovali. Děkuji i těm, kteří mi svojí vlastní dočasnou duševní slepotou oči otevírali a otevírají. I oni mi umožnili tvořit si z různých úhlů pohledu na život náhled, i oni mě mnohdy dovedli k tvrdému dopadu z nevědomí do prozření a dodali mi další střípek z mozaiky života potřebný a s ním impuls ke střízlivému pohledu pro zvyšování si svého přehledu a získávání tolik potřebného životního nadhledu. Děkujme za dny, které nám byly dopřány, a za všechna nepromarněná s lidmi setkání. Jsou spolutvůrci charakteru naší osobnosti a mají svůj nezaměnitelný podpis i na našem životním postoji.